Lounis Aït Menguellet, poète et chanteur algérien d'expression amazigh, né le 17 janvier 1950 à Ighil Bouamas (Tizi Ouzou)

Lounis Aït Menguellet : «Xas tugadem, ad rewlen ma tedduklem»

Ay ass mi la ttnadiγ i ṭṭlam
A tafat ur di-d-tṣaḥeḍ
S aγen-tt-id wid nessaram
Kečč a gma ad i-tt-id-tessenseḍ
Zwaren-d deg-k at wexxam
ɣas akken a tessarameḍ
Nnan-t di zzman
Lxuf yekka-d si laman

Asmi n-ufiγ agraw yeččur
Susmen ugin ad cnun
Ɛerqen-asen ula d lehdur
Wehmeγ d acu i la ttrağun
Ziγ kul yiwen ikukra meεdur
Yettrağu wi ara tt-id-yebdun
Γas tugwadem
Ad rewlen ma tedduklem

Lğerḥ ittabaε wayeḍ
Nṭerreγ d ddwa yella
Sawleγ-ak-n a gma tγabeḍ
Ufiγ yakkw tagmatt teḥfa
Ma tḥulfaḍ s udfel semmeḍ
A win yeṭṭsen di trakna
D iṭij d agris
Kul wa yelha-d d ccγel-is

A win ileḥḥun deg-yiḍ
Deg-uzal d acu i tugwadeḍ
Bexlaf ṭṭlam d usemmiḍ
D acu n-lweḥc i d-temlaleḍ
Muqel di lemri ad twaliḍ
A k-d-iban win γef i treggwleḍ
D iman-nwen
Ay tugwadem a d-temlilem

A win yugwaden tidett
Mi tt-tgezmeḍ ad yaγ uẓar
Teẓriḍ gma-k di tcerkett
Tenniḍ akken i-yextar
Yiw-wass ad tbeddel twerqett
D kečč ara ḥebsen leṣwar
Ass-enn ara tiniḍ
A tidett anda telliḍ

A win yettagwaden uzzal
Lmut yid-s i tettiliḍ
Ur tneṭṭeq ur tsawal
Am tili-k i tt-tettawiḍ
Yiw-wass yid-k a d-temqabal
Asmi ara k-id-yerr lḥiḍ
S ani ara terreḍ
Ma ur tenγiḍ ard ad temmteḍ

A win yettagwaden ccwal
I lehna s wacu i d-tettas
Ḥaca netta iwmi tsawal
Kul mi ara tt-id-qesden γer-llsas
Ttejra-nni i-ifettu lḥal
D ccetwa i-iεeddan fell-as
Ur thennaḍ
Alami εettben wiyaḍ

Aɣbalu : Tizlitt Lxuf – Album Eṭṭes eṭṭes – 1982

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :