Ccix Muḥend U Lḥusin. D ccix u d amedyaz azzayri, illul deg 1838 yemmut deg 1901

Ccix Muḥend U Lḥusin : «A win iɛecqen di tmenqas, ḥader ṭṭabaɛ ad s-ifsed»

«Ay aṣeggad n tfiraɛqas
Taylewt-ik bezzaf tessed
Tarnuḍ lqeḍ di tsuqqas
I wallaɣ amek iɛemmed
A win iɛecqen di tmenqas
Ḥader ṭabaɛ ad s-ifsed
Imi tesɛam lɛada-s
Ad nḥellel Ṛebbi ad tt-iɛawed»

Ccix Muḥend U Lḥusin. D ccix u d amedyaz azzayri, illul deg 1838 yemmut deg 1901

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :